• ?kolení a nové inspirace - Interaktivní vystavy - Virtuální prohlídky – ?ivy networking

  Automation Fair At Home

  P?ipojte se k nám 16. – 20. listopadu a za?ijte úplně novy zá?itek, ktery p?edvede celosvětovou sílu a hodnotu na?ich odbornych znalostí v oblasti IT / OT.

  Main Image

  Děláme věci chyt?ej?ím

  Platforma Connected Enterprise? zaji??uje konvergenci na úrovni sítě vyrobního závodu a?podnikové sítě a?bezpe?ně propojuje osoby, procesy a?technologie.

  Objevte vyhody platformy Connected Enterprise.
  23?000
  zaměstnanc? v?oblasti automatizace
  Více ne? 100
  zemí, ve kterych podnikáme
  6,7?mld USD
  tr?eb za rok 2019

  Novinky a?zajímavosti

  Co pot?ebujete?

  Prohlédněte si produkty, mo?nosti a?zdroje z?na?í databáze Rockwell Automation.

  九九综合网站